A Vilcsek Díj

Jelenleg 1 felhasználó van online.
  • wnl1944

       A     

VILCSEK GYULA DÍJ

 

 Már az Alapítvány 2008 novemberében történt megtételekor az Alapítók úgy döntöttek, hogy Végvári Györgyi javaslatára szellemi örökségként továbbviszik a halálesetek miatt jogutód nélkül megszűnt helyi, kismarosi "Jövőnkért Alapítvány" céljai közül a nevezett alapítványnak azt az elhatározását is, hogy jutalmazzák az általános iskola végzős, nyolcadikos tanulói közül a kimagasló tanulmányi eredményt elérteket.

Az Alapítók ezen szándékát a Kuratórium határozatába foglalta, s ezzel létrehozta a "Vilcsek Gyula Díjat". A díj minden év márciusában, a névadó Vilcsek Gyula születése napjáról (1853. március 27.) is megemlékezve, a március 15-i emlékünnepség keretében kerül átadásra. A díj - az Alapítvány mindenkori anyagi lehetőségeinek függvényében meghatározott pénzjutalom mellett - egy mindkét oldalán vert ezüst érme. Frontoldalán középen Vilcsek Gyula arcképe, felette neve, kétoldalt, mellette születési és halálozási éve, alatta pedig a 'Tanító' szó látható. Az érme hátoldalán, fent, félkör-ívben a 'Vilcsek Gyula Alapítvány' felirat, alul ugyancsak ívesen a 'Kismaros' név, efelett a "Vilcsek szellemében ..." jelmondat került elhelyezésre. A középen fenntartott, szabad területre vésetik be a jutalmazott neve és az adományozás éve.

 Az érem front oldala

A díjat az iskola tantestületének az iskolaigazgató által közvetített javaslata alapján hozott döntésével az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda az arra legérdemesebbnek tartott nyolcadik osztályos tanulónak. A "Vilcsek Gyula díjat" minden alkalommal az Alapítvány kuratóriumának elnöke és az Alapítók egyik képviselője adja át a díjazottnak a Vilcsek Gyula Általános Iskola március 15-i ünnepségének ma már remélhetően integráns részét képező eseményként. Az elnök rövid beszédben ismerteti a díj odaítélésének körülményeit, a döntés megalapozását, a díjazott tanuló értékelt teljesítményeit, majd átadja a díjazás tényét rögzítő oklevelet. Ezt követően az Alapítók képviselője nyújtja át a tanulónak a Vilcsek Gyula díj ezüstérmét.

 

<<  >>

A Jövőnkért Alapítvány kitüntetettjei, annak megszűnéséig:

          1991/92             Beja Judit és Varga Katalin

          1992/93             Pintér Éva

          1993/94             Szabó Tamás

          1994/95             Mikes Zsolt

          1995/96             Lászlófi Károly

          1996/97             Dabóczi Viktória

          1997/98             Flamich Eszter

          1998/99             Mohr Katalin

          1999/2000        Tóth Emese

 

  • A Vilcsek Gyula Díj kitüntetettjei
  • a kezdetektől, napjainkig :
  •  

          2009             Finta Dorottya

          2010             Utasi Nikoletta

          2011             Gulyás Gergely

          2012             Hantos Bálint

          2013             Szabó Eperke

          2014             Baranyai Balázs

          2015             Sesztay Bence Nándor

          2016             Jurák-Huszár Zita

          2017             Takács Botond Benedek

          2018             Madarász Viktor

          2019             Weisz Gellért Erik

          2020             Burgermeister Barnabás

          2021             Kühn Gergő

           2022            Kriston András

           2023            Ruff Eszter Kata

           2024            Beja Janka

 

<<  >>

 

A „rendkívüli”  Vilcsek Gyula Díj

 

az ezüst érem, bronz változata

Az Alapítvány megszokott "eljárási rendjétől" eltérve, a „szabályok felrúgásával”, az alapítók a mai napig két alkalommal, rendkívüli Vilcsek Díj adományozásáról döntöttek.

Miyuji Kanako érme

2015-ben,  a Vilcsek Gyula Iskola egykori tanulóját, a ma már világhírű – Miyuji Kaneko Attila – zongoraművészt tiszteltük meg az éremmel. Attila visszatérve egykori tanulmányai helyszínére, fergeteges sikerű koncertet adott Kismaros művelődési házának nagytermében. A koncert után vette át Neubauer Rudolf polgármestertől a Kismaros díszpolgára oklevelet és emlékplakettet, az alapítóink képviseletében eljáró Wilczek-Nagy Leventétől pedig a Vilcsek Gyula-emlékérmet.

A díjazott "munka" közben

Az átadás pillanata

2017-ben,   a 42 éves oktatói munka után nyugalomba vonuló – Rudolfné Villám Krisztina – az iskola igazgató-helyettese felé akartuk hasonló módon tolmácsolni elismerésünket és tiszteletünket. Krisztina, aki a Kuratórium oszlopos tagja is, az iskolai évzáró alkalmával vehette át díjat és az emlékező oklevelet.

                                                                                                                                     2019 február 8.    (Vilcsek) Nagy Gyula / Wilczek-Nagy Levente

<<  >>