Hírek

Jelenleg 1 felhasználó van online.
  • wnl1944

 

      Aktuális hírek,  

              események,         

 

<<<< o o o X o o o >>>> 

 

 

 Törvényeink szerint, rendelkező nyilatkozat alapján, a befizetett személyi jövedelemadó 1%-val,

Alapítványunk a 2012-es évtől támogatható.

Az adószámunk:      18724288 - 1 - 13

    Vilcsek Gyula Alapítvány    2012. 01. 13.

<<<< o o o X o o o >>>>

Hatodik évébe lépett az Alapítvány

 

2013 november 15-én rendkívüli ülésén emlékezett meg a Vilcsek Gyula Alapítvány kuratóriuma és a meghívott alapítók közül a jelenlévők arról, hogy már 5 éve döntött úgy a kismarosi általános iskola névadójának néhány leszármazottja, egy, az iskola diákjainak tanulmányait segítő Alapítványt hoz létre.

A kezdet nehézségei után meg kellett küzdeni a helyi változások szele által kavart mini-viharral is, de talán nem nagyképűség kijelenteni, hogy az Alapítvány kiállta a próbát. Köszönhető ez elsősorban a kuratóriumi tagok önkéntes, önzetlen munkájának, segítségének és az iskola mindenkori vezetése, pozitív hozzáállásának.

Az 5 év eseményei közül elsőként a Vilcsek Gyula érmet említem. A szerény pénzjutalommal is járó ezüstérmet elsőként, már 2009 márciusában megkapta Finta Dorottya. Kicsit megdöbbentő, hogy az akkori nyolcadik osztály legjobbjaként díjazott tanuló ma már a felsőfokú oktatásban bővíti ismereteit. Vilcsek Gyula március végi születésnapjához és nemzeti ünnepünkhöz egyaránt kapcsolódó díjazás következő kitüntetettje, Utasi Nikoletta lett, majd őt sorban követték a következő évek legjobbjai: Gulyás Gergely, Hantos Bálint és éppen a kisjubileum évében Szabó Eperke.

Az Alapítvány a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése után 2011-ben emléktáblát helyezett el Vilcsek Gyula egykori házának, Szokolyai úti falán. Az iskola a múzeumi gyűjtemény képviselői, a leszármazottak és utóbb a polgármester úr részvételével, visszatérően megkoszorúzzák az emléktáblát a március 15-i ünnepély előtt.

Amit mindezeknél fontosabbnak tartunk, az anyagi támogatás, amellyel az Alapítvány évente hozzájárul a rászorulók év eleji tankönyv-beszerzéseihez, táborozások költségeihez, a tehetséggondozás lehetőségeinek bővítéséhez. Sajnos az adminisztrációs problémák rányomták bélyegüket a 2013-as év segélyezésére, ami az öt évből a legszerényebbre sikerült. (Túl sokat kellett olyan igazolások beszerzésével, dokumentumok módosításaival foglalkozni, amelyeket időrabló, macerás beszerzésük, átvezetésük után az igénylő hatóság fölöslegesnek nyilvánított.)  Ennek ellenére az öt év alatt több mint 1 millió forinttal sikerült hozzájárulni az iskola által felvázolt célok megvalósításához, néhány család anyagi helyzetének talán érezhető könnyítéséhez.

Mostanra elértük, hogy az adóhatóság visszamenően is – újra – elismerje az Alapítvány közhasznú tevékenységét, s így mind a 2011. mind a 2012. adóévet követően a felajánlott 1%-ok megérkezhetnek számlájára. Reméljük, ez a lehetőség többeket ösztönöz arra, hogy az Alapítványnak felajánlott adószázalékukkal, segítsék Kismaros iskolájának tanulóit, s ezzel magát az iskolát is.

Mindenkinek köszönjük, a gyerekek nevében is, az eddigi és jövő-beli adományaikat. 

                                  (Budapest, 2014 január,     Wilczek-Nagy Levente)

 

  <<<< oooXooo >>>>

 

Betöltötte tizedik évét a Vilcsek Gyula Alapítvány

 

2018 november 8-án, a SENIOR alapítók javaslatára összehívott rendkívüli ülésén emlékezett meg a Vilcsek Gyula Alapítvány kuratóriuma és többen az alapítók közül arról, hogy éppen 10 évvel ezelőtt írták alá az Alapító Okiratot az alapítvány létrehozásáról.

 

 

A senior alapítók meghívására a Patak Vendéglő termében a megjelentek, először a Kuratórium évzáró beszámolóját hallgatták meg, a tagok különböző kérdések megbeszélése után, azokról határozatokat fogadtak el.

 

Az ezután következő, jó hangulatú beszélgetésben már szabadon emlékeztünk a 10 alapítványi év történéseire. Megállapíthattuk, hogy a kezdeti évek időnként zavaró nehézségei eltűntek. Szerény lehetőségeink dacára ( az Alapítvány sem intézményi, sem állami támogatást nem vett igénybe ) csaknem 3 millió forinttal sikerült hozzájárulni az Alapító Okiratban megfogalmazott feladatok megvalósításához, az iskola tanulói munkája színvonalának emeléséhez. Ezért hálás köszönetünket kell kinyilvánítanunk mindazok felé, akik érdemesnek tartják az Alapítványt arra, hogy évenként adójuk 1%-val támogassák működését.

 

Külön öröm számunkra, hogy – úgy tűnik – sikerült „hagyományossá” tenni egy-két dolgot Kismaros életében. Az emléktábla 2011-ben történt felhelyezése óta az Iskola, az Oktatásfejlesztési Alapítvány és a falumúzeum képviselőinek, valamint a leszármazottak koszorúi minden márciusban felkerülnek a Vilcsek-ház falára. Az eseményt rendszeresen megtiszteli jelenlétével a falu polgármestere is. Az elmúlt tíz évben váltak rendszeressé az iskola mindenkori ötödik osztályaiban évente, március 27. közelében (Vilcsek Gyula születésnapja) megtartott osztályfőnöki Vilcsek-órák. Az általában Gyula öcsémmel közösen megtartott foglalkozásokon elsősorban az iskola névadóját igyekszünk közelebb hozni az ötödikesekhez, de emellett megpróbáljuk elültetni a csíráját, vagy fokozni a már meglévő mindenirányú érdeklődést, kíváncsiságot a gyerekekben és rávenni őket a világ mindmáig legtökéletesebb számítógépe, az agyuknak minél teljesebb kihasználására.

Nagyszerű érzés volt hallgatni a tantestület vezetőjének, Nyúli Edinának szavait arról, hogy az  iskola tanulói között mekkora tekintélynek örvend a Vilcsek Gyula Díj, s a gyerekek már az alsóbb osztályoktól "arra gyúrnak", hogy a nyolcadikban ők nyerjék el a kitüntetést.  Pár éve csak, hogy az egyik, később nem díjazott jelölt, családjától "alternatív" Vilcsek-díjat kapott. 

 

Az alapítók hangsúlyos köszönetüket fejezték ki a Kuratórium tagjainak, Greffné Liebhardt Gabriellának, Nyúli Edinának, Ritzl Erikának, a kuratórium titkárának, Rudolfné Villám Krisztinának és a kuratórium elnökének, Zelei Zsoltnak, akik sokéves, áldozatos ás önzetlen munkájukkal tették lehetővé a nehézségek leküzdését, eredményeink elérését.

 

 

V-N Gy,  W-N L  2018

 <<<< oooXooo >>>>